Lastar Hendingar

Vossakveik

  • Denne hending er over.
torsdag 11. april

Kl 16:30

Voss – bygd for framtida?

Thomas Giertsen: Kvifor mislukkast flinke folk?
Thomas Giertsen skal dela raust av sine erfaringar, og forklara kor viktig det er å ha hovudet med seg når avgjersle skal takast: Hald hovudet kaldt! og Tenk deg om ein gong til! er truleg av dei råda me får som born. Det er ikkje mogleg å endra på det me opplever og moglegheitene me får. Men me kan tenkja annleis om dette. Klarar me det, er sjansen større for – ja, nettopp – å lukkast!

 Med utgangspunkt i beslutningsteoriane til den israelsk-amerikanske psykologen Daniel Kahneman gjev Thomas Giertsen eit muntert og samstundes tankevekkjande bidrag til forståinga av kvifor nokon lukkast og andre ikkje – og kva som skal til for å leggja tilhøva best mogleg til rette for å lukkast med det ein held på med. Thomas Giertsen er ein av Noregs mest kjende humoristar med ei lang karriere innan standup, scene- og tv-produksjon. Han er dessutan gründar av produksjonsselskapet Feelgood Scene, Film og TV, og er godt kjend frå tv-programma Helt perfekt og Mandagsklubben.

Tina Kjerland: Identitet i spagaten
Tina Kjerland er både vossing og gravensar. Ho er kulturvitar, skribent, bedriftsøkonom og prosjektleiar –  og i vinter har ho sett nærare på kva som skjer når Granvin skal gå frå eigen kommune til bygd i Voss herad. Ho vil snakka om kva rolle identitet spelar i ei kommunesamanslåing og kven er eigentleg nye Voss herad? 

Det vert eksklusive smakebitar frå Tingingsverket, av og med Hedvig Mollestad.

 

Dørene opnar 15.00. Inkludert i prisen er ei Vossa Jazz-pølse og ei eining drikke. Festivalpass gjeld ikkje på Vossakveik.

Alle er velkomne!