Lastar Hendingar
Mads Berven

Vossajam

  • Denne hending er over.
laurdag 28. mars

Kl 22:00

Han er kjend frå ei rekkje prosjekt innanfor jazz og konsertar for born, og han har i det siste jobba med eit nytt jazzprosjekt og plateinnspeling. Med omsyn til Bervens breie palett av musikalsk erfaring, er det duka for ein jam med rom for eit kvart uttrykk. Vel møtt med og utan instrument. (Berven seier at han låner villig vekk gitaren sin den kvelden.)