Lastar Hendingar

Verkstad med Thomas Strønen og Slagverkensemblet

laurdag 23. mar 2013

Born og unge vert inviterte til å vera med på verkstad med Thomas Strønen og Slagverkensemblet.

Kva skal til for å bli med? Du må vera interessert i musikk! Og lika å leika og læra saman med andre!

Dette er ein unik sjanse til å vera med på eit spanande prosjekt leia av ein av Noregs fremste jazzmusikarar!