Lastar Hendingar

Superjazz med The Brazz Brothers og Supergruppo

  • Denne hending er over.
laurdag 1. april

Kl 12:00

Jazzsjangeren tufta på improvisasjon, impulsivitet og speleglede. Superjazz’en – med Brazz Brothers og Supergruppo i spissen – lever verkeleg opp til desse grunnverdiane!

The Brazz Brothers er landets eldste eksisterande frilansensemble med kontinuerleg drift. Dei starta som ein messingkvintett i januar 1981. Alle medlemmane er frå bygda Langevåg på Sunnmøre, og besetningen har, med eitt unntak, vore den same sidan oppstarten.

Ensemblet har eit stort publikum både i Noreg og internasjonalt. Med sin spesielle besetning – messingkvintett pluss trommer – har ensemblet skapt sin eigen musikalske stil og sjanger. Unikt samspel, samskaping, improvisasjon og originalitet utført på eit teknisk høgt nivå, har ført til at ensemblet har vorte ein institusjon i norsk kulturliv.

Medvarkande:
Jan Magne Førde – trompet
Helge Førde – trombone
Stein Erik Tafjord – tuba
Runar Tafjord – horn
Kåre Nymark – trompet
Kenneth Ekornes – trommer
Supergruppo og andre Superjazzarar

Først vert det verkstad for Superjazzarane – før konsert kl. 12.00