Lastar Hendingar
superjazz

Superjazz

8. april 2017 kl.13:00 - 14:00

Utstyrt med eit rikt utval trommer og andre rytmeinstrument, vert det som alltid eit leikent samspel på Superjazz!

Fordi me alle har rytme i oss, og fordi me alle er ulike, oppstår det eit rikt og levande musikalsk uttrykk for mangfaldet når me tar i bruk dei ulike instrumenta sine lydar, tonar og klangar. Me feirar musikkglede og finn nye musikalske vegar saman.

Lars Kolstad – trommer og andre rytmeinstrument
Supergruppo og andre deltakarar frå verkstaden

Kl. 11:30:  Verkstad
Kl. 14:00:  Konsert

Les meir om: