Lastar Hendingar
superjazz

Superjazz

laurdag 8. apr 2017

Utstyrt med eit rikt utval trommer og andre rytmeinstrument, vert det som alltid eit leikent samspel på Superjazz!

Fordi me alle har rytme i oss, og fordi me alle er ulike, oppstår det eit rikt og levande musikalsk uttrykk for mangfaldet når me tar i bruk dei ulike instrumenta sine lydar, tonar og klangar. Me feirar musikkglede og finn nye musikalske vegar saman.

Lars Kolstad – trommer og andre rytmeinstrument
Supergruppo og andre deltakarar frå verkstaden

Kl. 11:30:  Verkstad
Kl. 14:00:  Konsert

Les meir om: