Lastar Hendingar

Shamania

  • Denne hending er over.
laurdag 23. mars

Kl 20:00

Blandar du jazz-orkester og musikkteater med nokre av dei sterkaste musikarane i Skandinavia, ja, då får du Marylin Mazur’s Shamania. Med mellom anna “nail violin” frå 1700-talet, kjeramikktromma Udu, norsk bukkehorn, bongo- og congatrommer, og gongongar frå heile verda, skapar Shamania eit heilt særeige lydbilete. Mazur nyttar komplekse trommestykke, stemningssekvensar og harmoniar i komposisjonane sine. Saman skapar ho, og resten av det organiske og viltveksande kvinnekollektivet i Shamania, engasjerande utbrot av kraft og røyrsle.

Deira fyrste album, “Shamania”, vart gjeve ut i 2019. Albumet vart kåra til “album of the month” i Downbeat Magazine, og fekk den velrenommerte “Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik” i Tyskland. I 2022 kom deira andre album, “Rerooting”, med nesten utelukkande nykomponerte songar av Mazur.

Marylin Mazur har samarbeidd med nokre av dei største namna i jazz: Miles Davis, Gil Evans, Wayne Shorter og Jan Garbarek. Primi Band, som Mazur leia frå 1978 til 1986, gjorde så sterkt inntrykk at Copenhagen Jazz Festival ynskte å samla gruppa igjen heile fire tiår seinare. Det lot seg ikkje gjera, men den sterke sjela til bandet har fått frie taumar i eit nytt prosjekt: Shamania.

 

Medverkande: 

Marilyn Mazur – trommer, komposisjon

Josefine Cronholm – vokal

Sissel Vera Pettersen – vokal, altsaksofon

Lotte Anker – saksofon

Hildegunn Øiseth – trompet, bukkehorn

Lis Wessberg – trombone

Makiko Hirabayashi – piano, keyboard

Ida Gormsen – bass

Lisbeth Diers  – congatrommer, trommer

Andreas Wigger – trommeteknikk

English

If you mix jazz-orchestra and music theatre with some of the strongest Scandinavian musicians, well, then you have Marilyn Mazur’s Shamania. With an 18th century nail violin, udu clay pot drums, Norwegian goat horns, various bongos and congas, and gongongs from all over the world, Shamania creates an unmistakable sound. Mazur handles complex drum pieces, mood-sequences and harmonies in her compositions. Along with the rest of the organic and wild-growing female collective Shamania, she creates musical outbursts of energy and movement. 

Marilyn Mazur has played with some of the biggest names in jazz: Miles David, Gil Evans, Wayne Shorter and Jan Garbarek. The strong soul of Primi Band, which Mazur led from 1978 until 1986, is carried into the idea of Shamania, and is given free rein.