Lastar Hendingar

OJKOS m/ Knut Kvifte Nesheim «Graosido»

  • Denne hending er over.
laurdag 23. mars

Kl 23:00

Verket “Graosido” er inspirert av eit fjellmassiv som Vossingar kjenner godt, der musikken målar fram landskapet i skiftande ver og årstider. Komposisjonane har naturleg nok fått titlar “pao vossamaol”, og ein kan mellom anna høyra lyden av “Vadlasletta”, “Taoe” og “Tjødni”. 

Komponist Nesheim frå Oslo har nær tilknyting til Voss, og skildrar “Graosido” som eit tonemåleri av fjellmassivet på Voss. “Nesheim sin musikk er leiken og dynamisk, rik i tekstur og farge, med ei mørkare sørgande sida som er i perfekt harmoni med musikken sin tidlause positivitet.” – ukvibe.org

Då verket vart gjeve ut som album i 2023, nytta dei eit måleri av Sveinung Iversen på omslaget. På Vossa Jazz er “Graosido” akkopagnert av eit lysshow med Sveinung Iversen sine måleri. 

OJKOS er eit regionalt orkester for profesjonelle jazzkomponistar i etableringsfasen på Austlandet. Prosjektet starta i 2018, og dei har sidan då gjeve ut åtte singlar og fire album, og fått eitt album Spellemann-nominert. 

 

Medverkande:

Henriette Eilertsen – fløyte 
Camilla Hole – sopransaksofon 
Tina Lægreid Olsen – klarinett og altsaksofon 
Richard Köster – trompet 
Lyder Øvreås Røed – trompet 
Tancred Heyerdahl Husø – trompet 
Magnus Murphy Joelson – trombone 
Johannes Fosse Solvang – trombone 
Magnus Løvseth – tuba 
Mike McCormick – el-gitar og elektronikk 
Arne Martin Nybo – el-gitar 
Clément Merienne – piano 
Alexander Hoholm – kontrabass 
Knut Kvifte Nesheim – trommer og komposisjoner
Sigurd Ytre-Arne – live visuals

English

The work “Graosido” is inspired by a mountain massif known to most “Vossingar” (people from Voss). Composer Knut Kvifte Nesheim from Oslo has close ties to Voss, and describes the work as a tonal painting of the mountain massif by the same name. During OJKOS’ concert at Vossa Jazz, the work will be accompanied by a light show of Sveinung Iversen’s paintings.

OJKOS is a regional orchestra for professional jazzcomposers in Eastern Norway. The project started in 2018, and they have since published eight singles and four albums, and had one album nominated for a Spellemann-award (Norwegian Grammy’s).