Lastar Hendingar

Kulturkonferanse: Vakkert samspel?

 • Denne hending er over.
fredag 31. mars

Kl 10:00

– Om samhandling og samarbeid mellom friviligheit og profesjon i kulturlivet.

Kunsten har alltid spelt ei avgjerande rolle i menneska sin kultur. Han vert ikkje til under ein stein, men er eit resultat av eit mangfaldig samspel. Samhandling mellom frivilligheita og det profesjonelle kulturlivet står sterkt, og heile 1,4 mill. nordmenn seier at dei er aktive som frivillige i ei eller anna form i kulturarbeid. Men kva verkemiddel må til for å sikra det unike samspelet?

 

 • Kunsten vert ikkje til under ein stein, korleis verkar kunsten og kva er det me skal?
  Avspark ved Solveig Slettahjell, Kraft – tankesmia for kunst og kultur.
 • Kva er frivilligheit verdt?
  Ei sannsoge om kulturfrivilligheitas kraft, ved Trude Storheim, dagleg leiar Vossa Jazz.
 • Korleis heng det saman?
  Kvar går dei statlege midlane og korleis vert dei best fordelt? Samtale med Cathrine Nyheim (Creo), Siri Haugen Holden (NKA) og Bjarne Dæhli (Norsk musikkråd).
 • Personleg skråblikk ved Jo Skaansar.
 • Korleis fungerer samspelet mellom frivilligheit og det profesjonelle kunstfeltet?
  – Panelsamtale
 • Langsiktig verkemiddel
  Kva rammevilkår treng musikkfeltet for at kunsten skal fungera?
  Debatt med Tage Pettersen (H) , Torstein Tvedt Solberg (Ap), Silje Hjemdal (FrP), Grunde Almeland (V), Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) og Kathy Lie (SV)
 • Smakebit av årets Tingingsverk signert Oddrun Lilja.
 • Oppsummerande skråblikk frå Frode Grytten.

Hilde Sandvik vil leia oss gjennom dagen.


Billetten inkluderer kaffi og lett lunsj. OBS! Festivalpass og dagskort gjeld ikkje på konferansen.