Lastar Hendingar

Korleis teikne musikk – ein interaktiv konsert / verkstad

19. januar 2012 kl.14:30

Musikken som vert presentert er variert, det er ikkje noko som er rett eller gale når det kjem til korleis ein opplever musikk.

Borna vil få ulike &rdquo,oppgåver&rdquo, der dei kan få uttrykka seg gjennom teikning, fargar og ord. Her bidreg dei saman med musikarane, og på den måten vert dei medvitne på det å kunna uttrykka det kvar einskild høyrer og oppfattar.

Utfordring, leik og underhaldning går hand i hand gjennom denne framsyninga som vert presentert av musikarane:

Martin H”gberg &ndash, gitar
Torbjørn Netland &ndash, gitar
yvind Hegg-Lunde – trommer

&nbsp,

Dette vert skoi, vel møtt!

Les meir om: