Lastar Hendingar

Korleis teikne musikk – ein interaktiv konsert / verkstad

torsdag 19. jan 2012

Musikken som vert presentert er variert, det er ikkje noko som er rett eller gale når det kjem til korleis ein opplever musikk.

Borna vil få ulike &rdquo,oppgåver&rdquo, der dei kan få uttrykka seg gjennom teikning, fargar og ord. Her bidreg dei saman med musikarane, og på den måten vert dei medvitne på det å kunna uttrykka det kvar einskild høyrer og oppfattar.

Utfordring, leik og underhaldning går hand i hand gjennom denne framsyninga som vert presentert av musikarane:

Martin H”gberg &ndash, gitar
Torbjørn Netland &ndash, gitar
yvind Hegg-Lunde – trommer

&nbsp,

Dette vert skoi, vel møtt!

Les meir om: