Lastar Hendingar
Foto: Malthe Folke Ivarsson

Jeppe Zeeberg Solo

  • Denne hending er over.
sundag 10. april

Kl 15:00

Jeppe Zeeberg er ein av dei mest originale og eigenrådige musikarane på den nordiske jazzscena. Uttrykket til den danske pianisten er djupt personleg og kompromisslaust, med vekt på det ekspressive og improvisatoriske, og stilen hans har vorte skildra som «a beautiful, convincing proposal for how modern jazz or contemporary music may sound» av All About Jazz. I solokonsertane sine trekkjer han vekslar på ei lang rekkje sjangrar og stilartar, som vert blanda saman til ein høgst idiosynkratisk, fri og leiken heilskap, med like delar humor, alvor og virtuost spel.

Jeppe Zeeberg – flygel

 

English
Jeppe Zeeberg is one of Denmark’s most original and unpredictable musicians. The award-winning composer/pianist is active in countless contexts with a style that has been called «a beautiful, convincing proposal for how modern jazz or contemporary music may sound» by All About Jazz. His solo concerts draw on a long line of genres and styles that merge into a idiosyncratic, improv-based mix of humor and solemnity.