Lastar Hendingar

Jazzlinja i Trondheim: A Jazz Odyssey!

  • Denne hending er over.
fredag 12. april

Kl 13:00

Andreklasse på jazzlinja ved NTNU i Trondheim tek oss med på ei episk reise med prosjektet 2019: A Jazz Odyssey. Til liks med Kubrick-klassikaren frå 1968 som dei hentar namnet frå, tek studentane tematisk utgongspunkt i mennesket si lengt mot å vera del av noko større enn seg sjølv.

Det massive jazzorkesteret består av tolv av dei mest spanande unge talenta på den nordiske jazzscena. Gruppa kombinerer originale komposisjonar, synergisk improvisasjon og organisk samspel i eit rått og uforutsigbart musikalsk univers.

«Open the pod bay doors, HAL!»

Mona Krogstad – saksofonar
Alexander Dellerhagen – saksofonar
Iver Christopher Cardas – gitar
Peder Overvik Stuberg – gitar
Amund Totland – gitar
Joakim Rainer Petersen – tangentar
Petter Dalane – tangentar
Andreas Svabø – bass
Alf Høines – bass
Rino Sivathas – trommer
Martin Mellem – trommer
Elias Tafjord – trommer

Denne konserten er gratis.