Lastar Hendingar

IKI

laurdag 23. mar 2013

Anna Mar¡a Björnsdottir (IS)
Sofie Holm (DK)
Anna Mose (DK)
Johanna Sulkunen (FIN)
Kamilla Kovacs (DK)
Guro Tveitnes (NO)
Mia Marlen Berg (NO)
Mette Skou (DK)