Lastar Hendingar

IKI

23. mars 2013 kl.10:00

Anna Mar¡a Björnsdottir (IS)
Sofie Holm (DK)
Anna Mose (DK)
Johanna Sulkunen (FIN)
Kamilla Kovacs (DK)
Guro Tveitnes (NO)
Mia Marlen Berg (NO)
Mette Skou (DK)