Lastar Hendingar

Aksel Røed – Død Sjø

fredag 22. mars

Kl 21:00

Fjorårets vinnar av Vossajazzprisen har i år med seg ei blanding av jazz og 80-tals hard rock til festivalen. Verket “Død sjø” er inspirert av havet, av Røed sine opphald på hytta på Sotra, og av besteforeldra hans, som kjende det uendeleg løyndomsfulle djupet langt betre enn den bergenske saksofonisten sjølv gjer. 

Ein omfattande turné med rockebandet Spidergawd våren 2023 gav meirsmak for Røed. Han tek like godt med seg både bandet sin trommeslagar, Kenneth Knapstad, og bassisten deira Hallvard Gaardlaus til Vossa Jazz. I tillegg har han fått med seg den ekspressive Even Helte Hermansen, kjend frå Bushman’s Revenge, på gitar.

Aksel Røed har mangfaldige musikalske prosjekt, som General Post Office, Whatever Happens Don’t Be Yourself, Bergen Big Band, Other Aspects, og ikkje minst sin eigen trio. På sida har han drive Tedans konsertserie og festival, Bergen Improklubb og Playdate, i tillegg til at han sit i styret i Nattjazz. Albumet “Do You Dream in Colours”, som han sleppte med Other Aspects i 2023 har hausta fantastiske kritikkar:

“Dette er ei bragd som Aksel Røeds Other Aspects har oppnådd ved å bringa saman jazz i alle sine reine former. Det er ingen elektronikk, ingenting grandiost, ingen skriking, men ein debut som vil verta snakka om i årevis.” – Zachary Nathanson, Echoes And Dust

 

Medverkande:

Aksel Røed – saksofonar

Kenneth Kapstad – trommer

Hallvard Gaardlaus – bass

Even Helte Hermansen – gitar

 

Engelish

Last year’s winner of Vossajazzprisen is bringing a blend of jazz and 80’s hard rock along to this year’s festival. The work “Død sjø” is inspired by the ocean, by Røed’s stays at their Sotra cabin, and by his grandparents – who were more acquainted with the  infinite depths of the ocean than Røed himself. 

Aksel Røed is busy with a multitude of musical projects, and received remarkable critiques for the album “Do You Dream in Colours”, which he released with Other Aspects in 2023:

“This here is an achievement that Aksel Røed’s Other Aspects has accomplished by bringing jazz in all of its true forms. There’s no electronics, nothing grandiose, no screaming, but a debut that’ll be talked about in the years to come.” – Zachary Nathanson, Echoes And Dust