Lastar Hendingar
Write an Opera

Badnajazz: Write an opera goes Badnajazz

  • Denne hending er over.
fredag 18. mars

Kl 16:30

For femte gong lagar Ingrid Langen Fjose opera saman med born og unge på Voss. Denne gongen er det 5., 6. og 7. klasse på Evanger skule som vert operastjerner. Sidan hausten 2015 har desse elevane skrive og utforma ein heil opera i tre akt saman med Ingrid og lærarar. Libretto, musikk, kostymar og kulissar har dei skapt heilt sjølve, frå idé til utføring!

Billettar kjøpast hjå Voss kulturhus.

Hugs at du kan kjøpa festivalpass til Badnajazz!

English:
Children from Evanger Elemantary School has written an opera with the help of Ingrid Langen Fjose. They will perform it at Vossa Jazz – three acts of selfmade music, costumes, scenery and opera magic!