Lastar Hendingar

Badnajazz: Under Bakken

laurdag 23. mars

Kl 13:00

“Under Bakken” er slåande vakker, morosam og rar – ei musikalsk og visuell framsyning om det yrande og livsviktige universet som me har rett under føtene våre heile tida, i den mørke, brune jorda under bakken!

Visste du at så mykje som 95% av alle levande artar lever under bakken? Kven er desse rakkarane, og korleis lever dei der nede? Tru om dei snakkar saman, eller kanskje til og med leikar saman? Korleis høyrest det i så fall ut? Kanskje denne framsyninga har svaret!

“Under Bakken” høver for born i alderen 5-10 år og for vaksne i alle aldrar, og varar omlag 35-40 minutt.

Tinga av Vestnorsk jazzsenter


Medverkande:

Signe Irene Time – vokal, piano, komposisjonar

Daiyen Jone Castro – fløyte, perkusjon, vokal

Inge Breistein – tenorsaksofon, elektronikk

Fredrik Luhr Dietrichson –  bass

Sigurd Steinkopf – trommer

Birk Nygård – visuelle effektar

Tormod Løvold – regi


English

“Under Bakken” is beautiful, funny and strange – a musical and visual performance about the bustling and vital universe below out feet. 

Did you know as much as 95% of all the world’s living creatures live below the ground? Who are these rascals, and what are their lives like? One can wonder if they talk to each other, or maybe they even play together? And what would that sound like? Maybe this performance will let us know!

“Under Bakken” is suitable for children aged 5-10 years old, and of course adults, and lasts for approximately 35-40 minutes.