Lastar Hendingar

Tingingsverket: Andreas Ulvo – Vindall

  • Denne hending er over.
laurdag 9. april

Kl 18:00

Andreas Ulvo er ein av landets fremste jazzpianistar og komponistar. Spelet hans er alltid prega av kvalitet, kreativitet og sjangerfridom, anten det er i samspel med band og artistar som Shining, Mathias Eick, Ingrid Olava, Karl Seglem, Marit Larsen og Solveig Slettahjell eller med sitt eige ensemble. Ulvo si musikalske verd er samansett og mangslungen, med tydeleg påverknad frå jazz, klassisk, pop, samtidsmusikk og folkemusikk. Som komponist er er han ute etter å kombinere desse uttrykka i ein heilskap, og skapa musikk som er frisk, spanande og original tvers igjennom. Komponisten  kombinera instrumenta på ein litt uvanleg måte og seier dette om verket:

– Jeg er opptatt av at verket skal ha et dynamisk spenn, fra det poetiske og flytende til det mer rytmiske, fra det vakre til det rare. Det er viktig for meg at musikerne får være med å forme uttrykket, og at det er plass til å veksle mellom ulike besetninger innen verket, sånn at det skal få klanglig og dynamisk variasjon. Jeg henter inspirasjon fra musikk fra fortida, men vil at det skal ha forankring i nåtida. Jeg håper at musikken vil oppleves som noe annerledes og friskt, og noe man kanskje ikke har hørt før.


Ulvo har med seg eit stjernelag som femner vidt både når det kjem til musikalske sjangrar, instrumentsamansetning og klanglege teksturar. Den sjangerfridomen som preger Ulvo sjølv, går igjen i besetningen han har valt ut. Ved å kombinera instrumenta på ein litt uvanleg måte, som for eksempel barokkharpe og hardingfele, ynskjer han å skapa eit verk som kling annleis:

– Jeg vil prøve å skrive musikk på en måte som gjør at det ikke høres for planlagt ut, og jeg vil prøve å beholde noe av improvisatoriske kvalitetene også inn i det skrevne.

Andreas Ulvo – komposisjonar, tangentar
Helga Myhr – hardingele, vokal
Håkon Aase – fele
Giovanna Pessi – barokkharpe
Tanja Orning – cello
Mats Eilertsen – bass
Helge Andreas Norbakken – perkusjon

 

English

The Vossa Jazz Main Commisioned Work (Tingingsverket) 2022 is made by Andreas Ulvo, one of Norway’s most important pianists and composers. He is known for playing with bands and artists such as Shining, Mathias Eick, Ingrid Olava, Karl Seglem, Marit Larsen and Solveig Slettahjell, in addition to his own ensemble and solo projects. He has put together an amazing group of musicians for Tingingsverket, and wants to use this project to further develop his musical ideas and expressions, combining jazz, classical, pop and traditional folk music into a powerful synthesis.

I want this musical work to be highly dynamic and eclectic, combining the lyrical and flowing with more groove based music – beautiful and wierd. The different musicians will influence the direction the music takes, and we will use different instruments and aim for interesting timbres and dynamic variation. I get a lot of inspiration from older music when i compose, but I still want Vindall to be firmly anchored in the present. I hope the music will be percieved as something different and fresh, says Ulvo.