Plakat 2013. Kunstnar: Ingeborg Annie Lindahl

Ingeborg Annie Lindahl

Kunstutstillinga “Soft as chalk” på festivalen:
Utstillinga er ei vidareføring av hennar masterprosjekt ‘The Conservation of Man and Death of the Material Girl’. Lindahl ser på samanhengen mellom mennesket si tilhøva til tid rom og konsum og korleis dominerande ideologiar formar forståinga vår av kunnskap historie og vår eigen natur. Med ‘Soft as Chalk’ ynskjer Lindahl å stille vår forståing av røynda opp mot endringsprosessar innanfor naturvitskapen og mennesket som eit tidleg stadie av å omgjerast til mineral.