vossevangen

Needlepoint (Vossa Jazz/Olav Aga)

Nåla peikar framover tilbake til 70-talet

25. september 2021

Jævlig bra!, ropar Olaf Olsen, medan Bjørn Klakegg slår fast at bandkamperatane heldigvis har laga overgangar mellom låtane for å unngå at det vert sagt så mykje dumt. Eit trekk…

DYKTIGE “TASSAR” BANAR VEG FOR BADNAJAZZ

28. mars 2015

“E du ein keisam liten tass?”, laud startskotet for årets jazzparade med Olav Undeland i spissen. Det tok ikkje lange stunda før Badnajazzkoret frå Bjørgum barneskule måtte protestera: “Nei, nei…

Arkiv