vossa jazz 2017

Solaris (Foto: ÅdneDyrnesli / Vossa Jazz 2017

Futuristisk symbiose av lyd, rørsle og stemme

8. april 2017

Futuristiske lydbølgjer slår over Gamlekinoen. Ut frå skodda høyrer ein tåkeluren sine åtvarande tonar, i form av Sjur Miljeteig sin såre trompet. Scenerommet er stramt, stålgrått og nake. Ut av…

Arkiv