ungdomshuset UHV

Ungdommeleg gatekunst i Bonanger-gata

7. april 2022

Ungdomar frå Ungdomsklubben Vangsgryto, Ungdomshuset UHV og kulturskulen på Voss har i samarbeid med gatekunstnaren ITPD laga ei flott, permanent street art-utstilling, basert på kjende og kjære musikk- og kulturfjes frå Voss.

Arkiv