Torkjell Lunde Børsheim

Husmann

26. september 2021

Korleis var livet på husmannsplassar i Hardanger i gamle dagar?

Husmann

28. mars 2021

Korleis var livet på husmannsplassar i Hardanger i gamle dagar?

Husmann

5. april 2020

Korleis var livet på husmannsplassar i Hardanger i gamle dagar?

Arkiv