thomas giertsen

Vossakveik

11. april 2019

Voss – bygd for framtida?
Voss er i stadig utvikling og målet er å skapa ein livskraftig region som er attraktiv både for innbyggjarar og tilreisane. Er me rusta for framtida?

Programendring Vossakveik – Thomas Giertsen kjem!

29. mars 2019

Thomas Giertsen kjem til Vossakveik torsdag 11. april!

Arkiv