the uncovering

Live Maria Roggen

Tekstane til Tingingsverket

31. mars 2015

Live Maria Roggen sine tekstar har vore diskutert, tolka, omtala  sitert og feilsitert etter Tingingsverket Apukaluptein – The Uncovering si urframføring laurdag i Vossasalen. Me legg ut tekstane her og…

Arkiv