Terje Nicolaisen

Skarpe strekar til Vossa Jazz

29. januar 2016

Tegneklubben er eit samarbeidsprosjekt mellom dei fem kunstnarane Terje Nicolaisen, Paul Dring, Martin Skauen, Bjørn Bjarre og Ulf Carlsson. Sidan 2004 har klubben hatt sporadiske møte der dei teiknar, konspirerer…

Arkiv