Merkelappar: tegneklubben

Skarpe strekar til Vossa Jazz

Tegneklubben er eit samarbeidsprosjekt mellom dei fem kunstnarane Terje Nicolaisen, Paul Dring, Martin Skauen, Bjørn Bjarre og Ulf Carlsson. Sidan 2004 har klubben hatt sporadiske møte der dei teiknar, konspirerer og diskuterer kunsten si framtid. Teikingane ber preg av eit spontant forum for tankar og meningar, og presenterer underlege observasjonar, humoristiske former og ugjennomførbare idear…. Les meir »