susanne lundeng

Susanne Lundeng (Foto: Vossa Jazz/Lars Finborud)

Susanne ser seg tilbake

12. april 2019

”Det er godt å vera tilbake”. Det er godt å ha ho tilbake.

Susanne Lundeng Trio

12. april 2019

For fyrste gong syng Lundeng eigne tekstar, og opner slik for nok ei side ved sitt kunstnarskap. Musikken er nedtona, melankolsk, sår og stormfull – det finst ein harmonisk villskap i Lundeng som får publikum til å skjerpa sansane og leva seg djupt inn i den vakre toneverda hennar.

Arkiv