spacemonkey

Apekattar i det ytre rom

28. mars 2015

At piano strengt tatt er eit strengeinstrument, synte Spacemonkey til fulle, då Morten Qvenild gjekk laus på flygelstrengane under konserten i Osasalen i dag laurdag kl 13.00. Ein konsert som…

sPacemoNkey

sPacemoNkey

28. mars 2015

Duoen, som består av Morten Qvenild og Gard Nilssen, kan godt kallast ein allstar-duo om kriteria er det same som allstar-band!

sPacemoNkey

sPacemoNkey

28. mars 2015

Duoen, som består av Morten Qvenild og Gard Nilssen, kan godt kallast ein allstar-duo om kriteria er det same som allstar-band!

Arkiv