Merkelappar: spacemonkey

Apekattar i det ytre rom

At piano strengt tatt er eit strengeinstrument, synte Spacemonkey til fulle, då Morten Qvenild gjekk laus på flygelstrengane under konserten i Osasalen i dag laurdag kl 13.00. Ein konsert som gjekk rett på med bånn gass flygelelektronica. Ein fullsett Osasal bråvakna. Ein ståande Qvenild med elpiano-forsterka flygel i fylgje med Gard Nilssen i fri dressur… Les meir »

sPacemoNkey

sPacemoNkey

Duoen, som består av Morten Qvenild og Gard Nilssen, kan godt kallast ein allstar-duo om kriteria er det same som allstar-band!