Søren Høi

Jeppe Zeeberg and the Absolute Pinnacle of Human Achievement (Foto: Vossa Jazz/ Ådne Dyrnesli)

Pedalsksjuke

10. april 2022

Sampling, ampling (og dumpling). Som ein dumpling var Jeppe Zeeberg and the Absolute Pinnacle of Human Achievement samanpakka av smakar og fyll. Det byrja med ein introduksjon av stemma Siri…

Jeppe Zeeberg and the Absolute Pinnacle of Human Achievement

9. april 2022

Kvartetten The Absolute Pinnacle of Human Achievement er spesiallaga for framføring av Zeeberg sitt personlege og djupt eklektiske repertoar, som omfattar alt frå ragtime til fri impro og metal!

Arkiv