Merkelappar: solfrid molland

Bubliczki og Molland trio

Eit møte mellom det energiske og det kjenslevare og mellom ulike europeiske musikkartar og tradisjonar!

Solfrid Molland (Foto: Amalie Johannessen/Vossa Jazz)

Forteljingar frå musikken sitt heimland

Har du lurt på kvar dei kjem frå, dei som sit på gata og speler trekkspel og syng songar på framandt språk? Solfrid Molland og Lars Tormod Jenset tok med seg store og små til ein liten bygd i musikkens heimland, Romania. Her fekk dei møte Sofus og Castello, og høyre om frø frå eit… Les meir »