solfrid molland

Bubliczki og Molland trio

8. april 2017

Eit møte mellom det energiske og det kjenslevare og mellom ulike europeiske musikkartar og tradisjonar!

Solfrid Molland (Foto: Amalie Johannessen/Vossa Jazz)

Forteljingar frå musikken sitt heimland

8. april 2017

Har du lurt på kvar dei kjem frå, dei som sit på gata og speler trekkspel og syng songar på framandt språk? Solfrid Molland og Lars Tormod Jenset tok med…

Arkiv