skating

Breaking og skating til barske beats

28. mars 2015

Voss sentrum eller South Bronx, New York City, ikkje godt å sjå forskjellen, for dei små vossingane visste å slå seg laus i breake-ringen. Hip Hop beatsane breidde seg over…

Vossajassbox

Breakdance og skating på Vangen

19. mars 2015

Lyst å kasta deg på brettet midt i Skulegata midt på dagen? Dei som var på Tvildemoen under fjorårets Jassbox-arrangement kan gle seg til repetisjon av suksessen i år! Og…

Arkiv