significant time

Lomhund, kvepsabøl og andre jazzstubbar

10. april 2017

Vossa Jazz er staden for utframføringar. Eit av dei står det unge ensemblet Significant Time for. Desse framtidshåpa i norsk jazz har dykka ned i vossafolkloren ført i pennen av…

Arkiv