Merkelappar: roald kaldestad

Sigrid Moldestad

Sigrid Moldestad er ein artist med eit sterkt forteljarhjarte og evne til å berøre tilhøyrarar med vakker melankoli og leiken kraft.

Storm Weather Shanty Choir

Storm Weather Shanty Choir feirar femten år i desse dagar, og det rocka sjantikoret frå Stord er meir populære enn nokon gong.