requiem

Foto: Vossa Jazz/Olav Aga

Stig sakte, sivande

9. april 2022

ute bles vinden
ulande, isande

inne, omkransa 
av eldgamle murar
stig sakte, sivande
sakral song, sval
som vind inn
innst, der inne

Arkiv