Merkelappar: petter wettre

Petter Wettre

Petter Wettre har sidan tidleg 90-tal markert seg som ein av dei viktigaste utøvarane på den norske jazzscena.

Petter Wettre

Med den siste innspelinga – The Last Album – og konserten på Vossa Jazz, openberrer Wettre ei meir lyrisk og stillfaren side, gjennom kjenslevare melodiar og varsame komposisjonar.