petter wettre

Flashar finesse i finstemt bravur

26. september 2021

Den fyrste flygeltangenten lear på seg, kontrabassen byrjar buldra og cymbalane kjem sildrande. Me er på søndagstur i jetteskogen, i bylivet langs seinen, under ein klår nattehimmel med gneistrande frost…

Petter Wettre

26. september 2021

Med The Last Album har Petter Wettre gjeve seg i kast med det han sjølv kallar «den ultimate utfordringa»: balladen.

Petter Wettre

28. mars 2021

Petter Wettre har sidan tidleg 90-tal markert seg som ein av dei viktigaste utøvarane på den norske jazzscena.

Petter Wettre

5. april 2020

Med den siste innspelinga – The Last Album – og konserten på Vossa Jazz, openberrer Wettre ei meir lyrisk og stillfaren side, gjennom kjenslevare melodiar og varsame komposisjonar.

Arkiv