olaf olsen

Olav Kvernbergs Steamdome (Foto: Vossa Jazz/Runhild Heggem

Dampmaskina mol domen til dansarar

9. april 2022

Domen (Vossasalen) vart fylt med damp, ikkje vassdamp, men ein damp samansatt av ein kombinasjon av sprudlande speleglede, basstronomisk perkusjon, gild gitar, taktfulle tangentar og dei mange felene og duppedittane…

Ola Kvernbergs Steamdome

8. april 2022

Då Steamdome dundra gjennom lydmuren for tre år sidan hagla lovorda frå presse og publikum. No kjem Steamdome II, The Hypogean!

Ola Kvernbergs Steamdome til Vossa Jazz

22. november 2021

Då Steamdome dundra gjennom lydmuren for tre år sidan hagla lovorda frå presse og publikum. No kjem Steamdome II, The Hypogean!

Ingebrigt Håker Flaten – Tingingsverket 2021

26. september 2021

Endeleg skal me få oppleva Ingebrigt Håker Flaten sitt Tingingsverk til Vossa Jazz!

Arkiv