Merkelappar: oddrun lilja

Jazznytt18

Samtale med Oddrun Lilja om korleis inntrykk frå verdas ulike musikktradisjonar finn ein felles heim.