møster!

MØSTER! (Foto: Odin Drønen/Vossa Jazz)

Drivande psykedelisk prog med afrikanske undertonar

9. april 2017

Den utvida Møster!-besetningen gav vossajazzarane ei stor oppleving i Vossasalen laurdag kveld. Dei nyskrive komposisjonane deira var prega av eit vitalt og energisk driv med afrikanske undertonar, lange strekk med…

Arkiv