Merkelappar: mestad

Henerik Mestad & Trygve Seim

Viktig endring: Mestad/Seim avlyst inntil vidare!

Grunna sjukdom lyt kveldens konsert i Gamlekinoen, “Den andre mannen i meg”, gå ut. Me jobbar for å få flytta til sundag, men dette veit me ikkje i skrivande stund. Du har tre fylgjande val om kva du vil gjera: 1) Billetten vert godkjend som huskort i kveld (då treng du ikkje gjera noko, bruk… Les meir »