martin windstad

Olav Kvernbergs Steamdome (Foto: Vossa Jazz/Runhild Heggem

Dampmaskina mol domen til dansarar

9. april 2022

Domen (Vossasalen) vart fylt med damp, ikkje vassdamp, men ein damp samansatt av ein kombinasjon av sprudlande speleglede, basstronomisk perkusjon, gild gitar, taktfulle tangentar og dei mange felene og duppedittane…

Ola Kvernbergs Steamdome

8. april 2022

Då Steamdome dundra gjennom lydmuren for tre år sidan hagla lovorda frå presse og publikum. No kjem Steamdome II, The Hypogean!

Ola Kvernbergs Steamdome til Vossa Jazz

22. november 2021

Då Steamdome dundra gjennom lydmuren for tre år sidan hagla lovorda frå presse og publikum. No kjem Steamdome II, The Hypogean!

Badnajazz: Sangfoni med John Vinge og Badnajazzkoret

14. april 2019

Den musikkbaserte NRK Super-serien Sangfoni har oppnådd enorm popularitet hjå songglade born og vaksne.

Arkiv