martin morland

Siril Malmedal Hauge

28. mars 2021

Malmedal Hauge meistrar både ljos og skugge i sine melodiar og si tekstverd, men til sjuande og sist er det glede, livskraft og varme som vinn fram som den viktigaste grunntonen i musikken hennar.

Kategoriar

Arkiv