Merkelappar: malika makouf rasmussen

Club Montmartre

Malika Makouf Rasmussen spinn musikalske trådar til Afrika via Midtausten attende til Vesten i sin grensesprengande og nyskapande musikk.