Merkelappar: Liv Andrea Hauge

Jazzintro: Kongle Trio

Den ferske, Oslo-baserte jazzgruppa Kongle Trio er tufta på speleglede, musikalsk kjemi, melodisk improvisasjon og utradisjonelle låtstrukturar.