kulturkutt

Foto: Odin Drønen

NRK droppa Tingingsverket

9. april 2015

Dei fleste som var på Vossa Jazz la nok ikkje merke til at NRK-bussen i år ikkje stod oppstilt utanfor Park, men for fyrste gong på 34. Tingingsverk såg ikkje…

Arkiv