Merkelappar: Kjærsti Odden Skjeldal

Husmann

Korleis var livet på husmannsplassar i Hardanger i gamle dagar?