jeppe zeeberg

Jeppe Zeeberg (Foto: Vossa Jazz/ Olav Aga

Jeppe på Zeebjerget

10. april 2022

Etter ei lang natt vart eg forundra då eg vakna opp i Osasalen sundag ettermiddag. Er eg komen til paradis, eller er eg framleis i live? Det kjenntast i alle…

Jeppe Zeeberg and the Absolute Pinnacle of Human Achievement (Foto: Vossa Jazz/ Ådne Dyrnesli)

Pedalsksjuke

10. april 2022

Sampling, ampling (og dumpling). Som ein dumpling var Jeppe Zeeberg and the Absolute Pinnacle of Human Achievement samanpakka av smakar og fyll. Det byrja med ein introduksjon av stemma Siri…

Jeppe Zeeberg Solo

10. april 2022

I solokonsertane sine trekkjer Jeppe Zeeberg vekslar på ei lang rekkje sjangrar og stilartar, som vert blanda saman til ein høgst idiosynkratisk, fri og leiken heilskap, med like delar humor, alvor og virtuost spel.

Jeppe Zeeberg and the Absolute Pinnacle of Human Achievement

9. april 2022

Kvartetten The Absolute Pinnacle of Human Achievement er spesiallaga for framføring av Zeeberg sitt personlege og djupt eklektiske repertoar, som omfattar alt frå ragtime til fri impro og metal!

Arkiv