Merkelappar: jasper høiby

Phronesis

Det britiske jazzmagasinet Jazzwise har kalla Phronesis «one of the most exciting bands on the planet», og det med god grunn!