Ingeborg Gravem Sollid

Foto: Vossa Jazz/Lars Finborud

Studentar på scena, og elevar i salen

8. april 2022

Ein vis mann sa ein gong noko om å leve i noet. Alle i salen gjorde i alle fall det då Vossajazz vart tjuvstarta av jazzlinja i Trondheim, og konseptet…

Jazzlinja i Trondheim: NOW

8. april 2022

Gjer dykk klare for ei ekspressiv, mangslungen og ikkje minst unik konsertoppleving, med eigenkomponert musikk av 15 av Norges mest lovande jazzmusikarar.

Akershus og Oslo ungdomsjazzorkester og Bergen Ungdomsstorband

13. april 2019

Ungdommeleg friskheit og rytmisk driv er det publikum kan venta seg når jazzungdom frå aust og vest møtast på Voss.

Arkiv