ilmoi

ILMOI

7. april 2017

ILMOI er ein trio med sterke finsk-ugriske røter, farga av nordiske tradisjonar. Musikken deira består av lange meditative strekk i pakt med eldgamal finsk musikkjensle, men er òg prega av tett rytmisk samspel.

Arkiv