Merkelappar: hilde fjerdingøy

Rim

Førfest med RIM

Me gjentek suksessen frå i fjor – gratis konsert med dyktige
studentar frå Nordic Master in Folk Music-studiet.