gry bråtømyr

Kulturkonferanse: Klok av skade? – Korleis rusta kulturlivet for framtida?

1. mars 2022

I samarbeid med Norsk jazzforum, Norske Konsertarrangører og Creo inviterer Vossa Jazz til kulturkonferanse.

Kulturkonferanse: Musikk sett i system

26. mars 2021

Kvar hamnar dei statlege kulturkronene på musikkfeltet? Det er mykje offentlege pengar i norsk
kultursektor, men korleis ser eigentleg fordelinga ut? Me fylgjer spora frå pengesekken ut i kulturlivet.

Vossa Jazz skipar til kulturkonferanse

3. februar 2021

Kvar hamnar dei statlege kulturkronene på musikkfeltet?
Me fylgjer spora frå pengesekken ut i kulturlivet.

Arkiv